ประวัติหน้า

17 มิถุนายน 2564

27 เมษายน 2564

 • Octahedron80

  เก็บกวาด

  08:47

  +243

 • Octahedron80

  Octahedron80 ย้ายหน้า sauce pans ไปยัง vienaskaita โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา: recycle

  08:46

17 มิถุนายน 2562

 • OctraBot

  (ความย่อการแก้ไขถูกลบ)

  09:00

  −21

22 กรกฎาคม 2560

 • OctraBot

  (ความย่อการแก้ไขถูกลบ)

  18:11

  +57

 • OctraBot

  (ความย่อการแก้ไขถูกลบ)

  18:04

  +5

11 สิงหาคม 2558

 • Alifshinobi

  (ความย่อการแก้ไขถูกลบ)

  01:17

  +97