ประวัติหน้า

17 มิถุนายน 2564

27 เมษายน 2564

 • Octahedron80

  เก็บกวาด

  08:39

  +116

 • Octahedron80

  Octahedron80 ย้ายหน้า ateş etmek ไปยัง daugiskaita โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา

  08:39

25 เมษายน 2560

 • OctraBot

  (ความย่อการแก้ไขถูกลบ)

  01:48

  −77

21 สิงหาคม 2558

 • OctraBot

  (ความย่อการแก้ไขถูกลบ)

  15:53

26 มิถุนายน 2558

 • HydrizBot

  (ความย่อการแก้ไขถูกลบ)

  08:24

  +19

5 พฤศจิกายน 2556

 • OctraBot

  (ความย่อการแก้ไขถูกลบ)

  13:27

  +9

25 ธันวาคม 2555

 • HydrizBot

  (ความย่อการแก้ไขถูกลบ)

  00:26

  +19

1 เมษายน 2552

 • Interwicket

  (ความย่อการแก้ไขถูกลบ)

  01:59

  +39

30 มีนาคม 2552

 • AlifshinobiBot

  (ความย่อการแก้ไขถูกลบ)

  05:32

  +100