ประวัติหน้า

26 มกราคม 2565

3 ธันวาคม 2564

18 มิถุนายน 2564

20 เมษายน 2564

17 มิถุนายน 2562

 • OctraBot

  (ความย่อการแก้ไขถูกลบ)

  08:54

  −21

22 กรกฎาคม 2560

 • OctraBot

  (ความย่อการแก้ไขถูกลบ)

  18:04

  +5

29 มีนาคม 2560

 • Octahedron80

  (ความย่อการแก้ไขถูกลบ)

  11:44

  +59

4 ธันวาคม 2557

 • Alifshinobi

  (ความย่อการแก้ไขถูกลบ)

  00:16

  +102