สารีริกธาตุ

(เปลี่ยนทางจาก พระบรมสารีริกธาตุ)

ภาษาไทยแก้ไข

คำนามแก้ไข

สารีริกธาตุ

  1. พระอัฐิของพระพุทธเจ้า ใช้ว่า พระบรมสารีริกธาตุ