ภาษาไทยแก้ไข

คำนามแก้ไข

ฝีพระหัตถ์

  1. (ราชาศัพท์) ฝีมือ