ภาษาไทย แก้ไข

คำนาม แก้ไข

ฝีพระหัตถ์

  1. (ราชาศัพท์) ฝีมือ