ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย: ฝาก ไข้
  • จำนวนพยางค์: 2

คำกริยาแก้ไข

ฝากไข้

  1. มอบหมายให้รักษาพยาบาลเมื่อเจ็บไข้