ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ฝั่ง - ฝา

คำนามแก้ไข

ฝั่งฝา

  1. ปึกแผ่น, หลักฐาน (มักใช้แก่ผู้ที่มีครอบครัว)