ลิสต์ของคำที่คนต้องการฟาร์มจำนวนหน้า กรุณาช่วยลบทิ้งด้วย

สำหรับผู้ใช้สคริปต์แมวๆแก้ไข

เพิ่มเติมแก้ไข

สำหรับ creat.js ที่ผมแปลแก้ไข

กรีกแก้ไข