วิกิพจนานุกรมภาษาไทย ปัจจุบันประกอบด้วย
ไทย 24,663 คำ - อังกฤษ 7,007 คำ - ลาว 13,360 คำ
และภาษาอื่น ๆ อาทิเช่น
จีนกลาง 44,154 คำ - ญี่ปุ่น 2,796 คำ - คำเมือง 3,175 - ไทใหญ่ 3,078 - กวางตุ้ง 26,465 คำ - สเปน 1,444 คำ - ฝรั่งเศส‏‎ 2,232 คำ - อิตาลี 1,348 คำ - เขมร‏‎ 1,647 คำ - เอสเปรันโต‏‎ 1,400 คำ - เยอรมัน‏‎ 1,652 คำ
และกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ