ผู้ใช้:ZilentFyld/คำศัพท์ฝรั่งเศส/เพลง

l'accordéon  

หีบเพลง

la balalaïka  

กีตาร์บาลาไลก้า

le groupe  

วงดนตรี

le banjo  

แบนโจ

la clarinette  

คลาริเน็ต

le concert  

คอนเสิร์ต

le tambour  

กลอง

la batterie  

กลอง

la flûte  

ขลุ่ย

le piano à queue  

แกรนด์เปียโน

la guitare  

กีต้าร์

la salle  

หอประชุม

le synthétiseur  

แป้นพิมพ์

l'harmonica  

หีบเพลงปาก

la musique  

เพลง

le pupitre  

ขาตั้งโน้ตเพลง

la note  

ตัวโน้ต

l'orgue  

ออร์แกน

le piano  

เปียโน

le saxophone  

แซกโซโฟน

le chanteur  

นักร้อง

la corde  

เครื่องสาย

la trompette  

ทรัมเป็ต

le trompettiste  

ผู้เป่าทรัมเปต

le violon  

ไวโอลิน

l'étui à violon  

กล่องไวโอลิน

le xylophone  

ระนาด