บางคำอาจจะมีหลายรูป เนื่องจากพยัญชนะหลายตัวออกเสียงเหมือนกัน

ሀ ሐ ኅแก้ไข

แก้ไข

แก้ไข

ሰ ሠแก้ไข