ผู้ใช้:นคเรศ/เกี่ยวกับ


อารัมภบทแก้ไข

วิกิพจนานุกรมภาษาไทย เปิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2546 โดยศัพท์แรกที่เขียนคือ auto แต่ที่จริงแล้วคำศัพท์แรกที่แท้จริงคือ พจนานุกรม สร้างโดย Phisite เมื่อ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547 หรือ 10 เดือนให้หลัง ต่อด้วยคำว่า เดิน ในอีก 4 ชั่วโมงต่อมา

ตลอดเวลา 10 ปีกว่าของวิกิพจนานุกรม มีผู้ใช้หลายคนเข้ามาเขียนศัพท์ โดยแรก ๆ นั้น จะเขียนศัพท์ภาษาไทย อังกฤษ และฟินแลนด์ ต่อมาจึงได้ขยายไปยังภาษาอื่นตามลำดับ

สำหรับผู้ใช้ นคเรศ เข้ามาเขียนที่นี่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2552 เขียนคำแรกคือ ขี้ผึ้งกำมะถัน จุดประสงค์ส่วนใหญ่ที่จะช่วยเขียนที่นี่ เพื่อลดภาระงานการแก้ไข ตรวจสอบ เก็บกวาดบทความในวิกิพีเดียภาษาไทย ซึ่งเป็นโครงการหลักที่เขียนอยู่ประจำในขณะนั้น

การพัฒนาแก้ไข

วันที่ จำนวนศัพท์ อันดับเมื่อรวมทุกภาษา
1/2/2551 621 72
2/7/2551 1,001 72
1/1/2552 6,238 48
2/7/2552 11,863 43
1/1/2553 12,569 46
1/7/2553 13,699 44
3/1/2554 15,106 48
2/7/2554 15,846 48
4/1/2555 16,044 51
13/7/2555 20,371 48
1/1/2556 21,279 49
6/7/2556 21,660 50
1/1/2557 24,815 48
1/7/2557 26,561 49
1/1/2558 32,325 47
1/7/2558 34,289 48
1/1/2559 105,103 38
1/6/2559 128,040 34
1/1/2560 132,799 33
ล่าสุด 216,383 29
อันดับสูงสุด: 33 (1 มกราคม 2560)

แนวทางการเขียนตามมาตรฐานแก้ไข

ทั่วไปแก้ไข

คำแปลภาษาอื่นแก้ไข

 • ให้ใส่เฉพาะศัพท์ภาษาไทยเสมอ
 • กรณีศัพท์ภาษาอื่น หากมีจะถูกลบออก
 • แบ่งตามความหมายและหน้าที่ของคำ
 • ไม่ควรใส่ sup เพราะอาจทำให้แก้ไขลำบาก เช่น * [[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: [[word]]<sup>[[:en:word|(en)]]</sup> → * อังกฤษ: word(en)
 • ไม่ควรเรียงภาษาตามอักษรอังกฤษ หรือทิ้งชื่อภาษาเป็นภาษาอังกฤษ
 • แม่แบบภาษาต้องแทนที่ให้หมด
 • ให้ใส่ {{trans-top}},{{trans-mid}} และ {{trans-bottom}} อย่าใส่ {{บน}},{{กลาง}} และ {{ล่าง}} เพราะแม่แบบกลางเป็นการระบุเพศ (แม่แบบ:กลาง)

ตัวอย่างแก้ไข

ตัวอย่างการเรียงลำดับคำแปลภาษาอื่น เรียงตามลำดับอักษรไทย เช่นคำว่า ดัชนีมวลรวมความสุขในประเทศ (ซึ่งไม่มีในพจนานุกรมใดๆ เป็นเพียงแค่สมมุติในตัวอย่าง)

อื่น ๆแก้ไข

 • ไม่ควรใส่อ้างอิงเป็นหัวเรื่องหลัก ให้ส่ภายใต้หัวเรื่องภาษานั้นๆ
 • ไม่จำเป็นต้องใส่ {{วิกิพีเดีย}} อยู่ใต้สุด ควรอยู่บนหัวเรื่องภาษานั้น ๆ เสมอ
 • (เฉพาะภาษาไทย) ไม่ควรอ้างอิง "พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน" เพราะทั่วไปแล้วเราอ้างจากแหล่งนั้นทุกคำแล้ว

ลักษณะการเขียนแบบอื่น ๆแก้ไข

แบบ AS.Botแก้ไข

 • ลักษณะนี้จะใช้บอตในการเขียน ทั้งภาษา หน้าที่ และความหมายเพียงหนึ่งเท่านั้น โดยไม่มีความหมายอื่นเพิ่มเติม เช่นคำว่า กช และ กระทรวง
==ภาษาไทย==
==={{นาม|ไทย}}===
'''กช'''
# ดอกบัว
==ภาษาไทย==
==={{นาม|ไทย}}===
'''กระทรวง'''
# หมู่, พวก
 • หรือคำภาษาต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะไม่ให้การออกเสียงใดๆ หรืออื่น ๆ ใด ๆ ทั้งสิ้น เช่นคำว่า boat
==ภาษาอังกฤษ==
==={{นาม|อังกฤษ}}===
'''boat'''
# [[เรือ]]
 • ถึงแม้จะมีบอตมาเปลี่ยนแม่แบบเป็นแม่แบบหน้าที่แล้ว แต่ถือว่ามิได้เป็นมาตรฐานของวิกิพจนานุกรม โดยส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นภาษาที่ยังไม่ได้สร้างแม่แบบช่วย หรือตัวเลขโรมัน เป็นต้น

แบบ Goodmorningแก้ไข

 • แบบดังกล่าวใช้ไม่นาน และใช้เพียงน้อยคำเท่านั้น อาจไม่ตรงกับวิกิพจนานุกรมอังกฤษ เช่นคำว่า สันติ
== {{หน้าที่-th|นาม}} ==
* คำนาม

{{ความหมาย}}
ความสงบ

{{ออกเสียง}}
[สันติ]

{{ตัวอย่าง}}
เราควรอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

=== คำแปล ===
* peaceful 

== ดูเพิ่ม ==
{{วิกิพีเดีย|สันติ}}

== อ้างอิง ==
* พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

ศัพท์อภิธานแก้ไข

เบ็ดเตล็ดแก้ไข

พจนานุกรมเล่มแก้ไข