มณีปุระแก้ไข

ตารางเทียบมณีปุระ-ไทย
อักษร IPA ชื่อ ทับได้ เทียบไทยเป็น
k kok k
s səm s ซ/ส?
l laj l
m mit
p pa
n na
tʃil
t til
kʰɐw
ŋ ŋɐw
tʰɐw
w wai
j jaŋ
h huk
u un
i i
pʰəm
ə ətija
g gok
dʒʱ dʒʱəm
r raj
b ba b
dʒil
d dil
gʱɐw
dʱɐw
bʱɐw bh บ (เสียงต่ำ?)

ตัวอย่างแก้ไข

มณีปุระ ทับศัพท์ คำแปล
ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ วิกิเปทิยา วิกิพีเดีย
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡ เหาชิกฺกิ เถาโทกฺสิงฺ เหตุการณ์ปัจจุบัน
ꯈꯨꯠ ꯍꯩꯕ ขุตฺ ไหพ ศิลปะ
ꯄꯨꯟꯁꯤꯋꯥꯔꯤ ปุนฺสิวาริ ชีวประวัติ
ꯂꯝꯃꯤꯠ ꯇꯨꯃꯤꯠ ลมฺมิตฺ ตุมิตฺ ภูมิศาสตร์
ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ ปุวาริ ประวัติศาสตร์
ꯆꯩꯁꯤꯡꯂꯣꯟ(ꯑꯟꯀꯥ) ไจสิงฺโลนฺ(อนฺกา) คณิตศาสตร์
ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ เลาสิงฺ กางฺโลนฺ วิทยาศาสตร์
ꯈꯨꯅꯥꯢ ขุนายฺ สังคม
ꯁꯤꯟ-ꯁꯥꯔꯣꯜ สินฺ-สาโรลฺ เทคโนโลยี