ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:IPA/templates บรรทัดที่ 25: Please enter a language code in the first parameter.
  • คำอ่านภาษาไทย:นาย-เวน

คำนามแก้ไข

นายเวร

  1. นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร มีหน้าที่เป็นเลขานุการของผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าตน หรือเป็นหัวหน้าปกครองเจ้าหน้าที่เสมียนพนักงานในบังคับบัญชา เป็นต้น
    นายเวรผู้บังคับการ
    นายเวรผู้บัญชาการ
    นายเวรอธิบดี
  2. เจ้าหน้าที่การทูตชั้นผู้น้อยในสถานกงสุล