ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:นาย-ปฺระ-เพ-นี

คำนามแก้ไข

นายประเพณี

  1. (โบราณ) หัวหน้ารักษาประโยชน์ของวัดและบำรุงวัด