ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:IPA/templates บรรทัดที่ 25: Please enter a language code in the first parameter.
  • คำอ่านภาษาไทย:นาย-ประกัน

คำนามแก้ไข

นายประกัน

  1. ผู้รับประกันหรือค้ำประกัน, ผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทน

คำแปลภาษาอื่นแก้ไข