ที่เท่าแมวดิ้นตาย

ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:ที่-เท่า-แมว-ดิ้น-ตาย

คำนามแก้ไข

ที่เท่าแมวดิ้นตาย

  1. (สำนวน) ที่ดินหรือเนื้อที่เล็กน้อย