ภาษาไทยแก้ไข

คำกริยาแก้ไข

ทวนสาบาน

  1. ไม่ทำตามคำสาบาน