ตู้ทองเคลื่อนที่

ภาษาไทยแก้ไข

คำนามแก้ไข

ตู้ทองเคลื่อนที่

  1. ผู้ที่สวมใส่เครื่องประดับทำด้วยทองคำเต็มตัว
    เขาถูกนินทาว่าเป็นตู้ทองเคลื่อนที่เพราะใส่ทองเต็มตัวตั้งแต่หัวจรดเท้า