ตุ๊ม ๆ ต้อม ๆ

ตุ๊มๆ ต่อมๆ, ตุ๊มๆ ต้อมๆ ก. ตื่นเต้น, หวั่นใจ, ประหม่า, เช่น ระหว่างรอฟังผลใจฉัน ตุ๊มๆ ต่อมๆ กลัวว่าจะไม่ผ่านสัมภาษณ์ อ้างอิง, พจนานุกรมคำใหม่ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 3 หน้า 43 พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2554 ISBN 978-616-707-304-3