ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์ดี๊-ด๊า
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงdíi-dáa
ราชบัณฑิตยสภาdi-da
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/diː˦˥.daː˦˥/()

คำกริยาแก้ไข

ดี๊ด๊า

  1. (ภาษาปาก) กระดี๊กระด๊า

คำพ้องความแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 438.