ดินพอกหางหมู

ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • ดิน - พอก - หาง - หมู

คำวิเศษณ์แก้ไข

ดินพอกหางหมู

[1] (สำนวน) ที่คั่งค้างพอกพูนขึ้นเรื่อย ๆ