ดัชนี:รากอักษรจีน/龍

ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

龍 (รากอักษรจีนที่ 212)แก้ไข

+0 ขีดแก้ไข

,

+2 ขีดแก้ไข

+3 ขีดแก้ไข

, 𪚑, 𪚒, 𪚓, 𪚔, 𬺗, 𬺘, 𬺛, 𱍁

+4 ขีดแก้ไข

, 𪚕, 𪚖, 𪚗, 𪚘, 𪚚, 𪚛, , , 𬺜

+5 ขีดแก้ไข

, 𪚙, 𱌾, 𱍂

+6 ขีดแก้ไข

, , , , 𪚜, 𪚝, 𪚞, 𪚟, 𮯚, 𱌿, , , 𫜲

+7 ขีดแก้ไข

𪚠, 𪚡, 𫜱, 𬺙

+8 ขีดแก้ไข

𬺚

+9 ขีดแก้ไข

𪚢, 𱍀

+11 ขีดแก้ไข

𪚣, 𪚤, 𬺝

+16 ขีดแก้ไข

+17 ขีดแก้ไข

+32 ขีดแก้ไข

+48 ขีดแก้ไข

𪚥