ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

食 (รากอักษรจีนที่ 184)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

𠋑𩙿𩚀𩚁𩚃

+1 ขีด

แก้ไข

𩚂

+2 ขีด

แก้ไข

䶿𩚄𩚅𩚆𬲥𬲦

+3 ขีด

แก้ไข

𩚇𩚈𩚉𩚊𩚋𩚌𩚍𩚎𩚏𩚐𩚑𩚒𩚓𩚔𮨷𮨸𱃡𱃢𱃣𲋔𫗞𬲧𬲨𱃱

+4 ขีด

แก้ไข

𩚕𩚖𩚗𩚘𩚙𩚚𩚛𩚜𩚝𩚞𩚟𩚠𩚡𩚢𩚣𩚤𩚥𩚦𩚧𫗍𬲋𬲌𬲍𬲎𱃤𩟾𩟿𩠀𫗟𫗠𬲩𬲪𱃲𱃳𱃴𲋢

+5 ขีด

แก้ไข

𩚨𩚩𩚪𩚫𩚬𩚭𩚮𩚯𩚰𩚱𩚲𩚳𩚴𩚵𩚶𩚷𩚸𩚹𩚺𩚻𩚼𩚽𩚾𩚿𩛀𩛁𩛂𩛃𩛄𩛅𩛆𩛇𩛈𫗎𮨹𮨺𮨻𲋕𲋖𩠁𩠂𫗡𫗢𫗣𬲫𬲬𬲭𬲮𬲯𬲰𬲱𬲲𬲳𱃵𱃶𱃷𲋣𲋤

+6 ขีด

แก้ไข

𩛉𩛊𩛋𩛌𩛍𩛎𩛏𩛐𩛑𩛒𩛓𩛔𩛕𩛖𩛗𩛘𩛙𩛚𩛛𩛜𫗏𫗐𫗑𫗒𬲏𬲐𬲑𮨼𱃥𱃦𱃧𲋗𲋘𩠃𫗤𫗥𬲴𬲵𬲶𬲷𮩛𮩜𱃸𱃹𱃺𱃻𲋥

+7 ขีด

แก้ไข

䬿𩛝𩛞𩛟𩛠𩛡𩛢𩛣𩛤𩛥𩛦𩛧𩛨𩛩𩛪𩛫𩛬𩛭𩛮𩛯𩛰𩛱𩛲𩛳𩛴𩛵𩛶𩛷𩛸𩛹𫗓𬲒𬲓𬲔𱃨𱃩𲋙饿𩠄𩠅𩠇𫗦𫗧𫗨𬲸𬲹𬲺𬲻

+8 ขีด

แก้ไข

𩛺𩛻𩛼𩛽𩛾𩛿𩜀𩜁𩜂𩜃𩜄𩜅𩜆𩜇𩜈𩜉𩜊𩜋𩜌𩜍𩜎𩜏𩜐𩜑𩜒𩜓𩜔𩜕𩜖𩜗𩜘𩜙𩜚𩜛𩜜𩜝𩜞𩜟𩜠𩜡𩜢𩜤𩜥𩜦𩜧𩜨𩜩𩜪𩜫𩜬𬲕𬲖𮨽𮨾𮨿𮩀𱃪𱃫𲋚𩠆𩠈𩠉𫗩𫗪𬲼𬲽𬲾𬲿𬳀𬳁𬳂𱃼𱃽𱃾𱃿𲋦𲋧

+9 ขีด

แก้ไข

𩜣𩜭𩜮𩜯𩜰𩜱𩜲𩜳𩜴𩜵𩜶𩜷𩜸𩜹𩜺𩜻𩜼𩜽𩜾𩜿𩝀𩝁𩝂𩝃𩝄𩝅𩝆𩝇𩝈𩝉𩝊𩝋𩝌𩝍𩝎𩝏𩝐𩝑𩝒𩝓𩝔𩝕𩝖𩝗𩝘𫗔𫗕𫗖𫗗𬲗𬲘𬲙𮩁𮩂𮩃𮩄𮩅𮩆𮩇𲋛𲋜𲋝𩠊𩠋𫗫𫗬𫗭𫗮𫗯𬳃𬳄𬳅𬳆𬳇𮩝𱄀𱄁𱄂𱄃𱄄𲋨

+10 ขีด

แก้ไข

餿𩝙𩝚𩝛𩝜𩝝𩝞𩝟𩝠𩝡𩝢𩝣𩝤𩝥𩝦𩝧𩝨𩝩𩝪𩝫𩝬𩝭𩝮𩝯𩝰𩝱𩝲𩝳𩝵𩝶𩝷𩝸𩝹𩝺𩝻𩝼𫗘𮩈𮩉𮩊𮩋𱃬𱃭𱃮𲋞𩠌𫗰𫗱𬳈𬳉𬳊𬳋𬳌𬳍𱄅𲋩𲋪𲋫

+11 ขีด

แก้ไข

𧈐𩝴𩝽𩝾𩝿𩞀𩞁𩞂𩞃𩞄𩞅𩞆𩞇𩞈𩞉𩞊𩞋𩞌𩞍𩞎𩞏𩞐𩞑𩞒𩞓𩞔𩞕𩞖𩞗𩞘𩞙𩞚𩞛𩞜𩞝𩞞𩞟𩞠𫗙𫗚𬲚𮩌𮩍𮩎𮩏𱃯𲋟𩠍𩠎𬳎𬳏𬳐𲋬

+12 ขีด

แก้ไข

𡓷𩞡𩞢𩞣𩞤𩞥𩞦𩞧𩞨𩞩𩞪𩞫𩞬𩞭𩞮𩞯𩞰𩞱𩞲𩞳𩞴𩞵𩞷𩞸𩞹𩞺𩞻𩞼𩞽𫗛𬲛𬲜𬲝𬲞𮩐𱃰𩠏𫗲𫗳𬳑𬳒𮩞𱄆𱄇

+13 ขีด

แก้ไข

𩞶𩞾𩞿𩟀𩟁𩟂𩟃𩟄𩟅𩟆𩟇𩟈𩟉𩟊𩟋𩟌𩟍𩟎𩟏𩟐𩟑𩟒𬲟𬲠𮩑𮩒𮩓𮩔𮩕𲋠𫗴𬳓

+14 ขีด

แก้ไข

𩟓𩟔𩟕𩟖𩟗𩟘𩟙𩟚𩟛𩟜𩟝𩟞𩟟𩟠𩟡𩟢𩟣𫗜𫗝𬳔𱄈𱄉

+15 ขีด

แก้ไข

𩟤𩟥𩟦𩟧𩟨𩟩𩟪𩟫𩟬𬲡𮩖𮩗

+16 ขีด

แก้ไข

𩟭𩟮𩟯𩟰𩟱𩟲𩟳𩟴𩟵𮩘𲋡𱄊

+17 ขีด

แก้ไข

𩟶𮩙𮩚𫗵

+18 ขีด

แก้ไข

𩟷𩟸𩟹𩟺𬲢𬲣

+19 ขีด

แก้ไข

𬲤

+21 ขีด

แก้ไข

𩟻

+22 ขีด

แก้ไข

𩟼

+24 ขีด

แก้ไข

𩟽