ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน โดยยูนิโคดรุ่น 15.0.0 รายการหลักเรียงตามจำนวนขีดที่เพิ่มขึ้น รายการย่อยเรียงตามบล็อก CJK และ CJK ส่วนขยาย A-H อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร รายการเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยบอต ไม่ควรแก้ไขด้วยมือ

เครื่องหมาย ⁕ คือตัวอักษรที่มีการจัดหมวดได้มากกว่าหนึ่งแบบ

見 (รากอักษรจีนที่ 147)

แก้ไข

+0 ขีด

แก้ไข

+1 ขีด

แก้ไข

𧠆𧠇

+2 ขีด

แก้ไข

𧠈𬢇

+3 ขีด

แก้ไข

𧠉𧠊𧠋𧠌𧠍𫌜

+4 ขีด

แก้ไข

𧠎𧠏𧠐𧠑𧠒𧠓𧠔𧠕𧠖𧠗𧠘𧠙𧠚𧠛𬡼𮗍𲁑𲁒𲁓

+5 ขีด

แก้ไข

𧠜𧠝𧠞𧠟𧠠𧠡𧠢𧠣𧠤𧠥𧠦𧠧𫌝𬡽𮗎𰴎𰴏𰴐𫌨𫌩𬢈𬢉𬢊𰴕𰴖𲁔

+6 ขีด

แก้ไข

𧠨𧠩𧠪𧠫𧠬𧠭𧠮𧠯𧠰𧠱𧠲𧠳𧠴𧠵𧠶𧠷𧠸𧠹𧠺𫌞𮗏𮗐𮗑𲁎𫌪𬢋𬢍𲁕𲁖

+7 ขีด

แก้ไข

𧠻𧠼𧠽𧠾𧠿𧡀𧡁𧡂𧡃𧡄𧡅𧡆𧡇𧡈𧡉𧡊𫌟𫌠𮗒𮗓𮗔𰴑𬢌𰴗𰴘𰴙

+8 ขีด

แก้ไข

𧡋𧡌𧡍𧡎𧡏𧡐𧡑𧡒𧡓𧡔𧡕𧡖𧡗𧡘𧡙𧡚𧡛𧡜𧡝𧡞𧡟𧡠𫌡𬡾𬡿𬢀𮗕𮗖𮗗𰴒𬢎

+9 ขีด

แก้ไข

𧡡𧡢𧡣𧡤𧡥𧡦𧡧𧡨𧡩𧡪𧡫𧡬𧡭𧡮𧡯𧡰𧡱𧡲𧡳𧡴𧡵𧡶𫌢𫌣𮗘𫌫𬢏𬢐𬢑𰴚𲁗𲁘

+10 ขีด

แก้ไข

𧡷𧡸𧡹𧡺𧡻𧡼𧡽𧡾𧡿𧢀𧢁𬢁𮗙𰴓𬢒𰴛𲁙

+11 ขีด

แก้ไข

𧢂𧢃𧢄𧢅𧢆𧢇𧢈𧢉𧢊𧢋𫌤𬢂𲁏𫌬𬢓𰴜

+12 ขีด

แก้ไข

𧢌𧢍𧢎𧢏𧢐𧢑𬢃𬢄𮗚𮗛𮗜𮗝𬢔𰴝

+13 ขีด

แก้ไข

𧢒𧢓𧢔𧢕𧢖𧢗𫌥𮗞𰴔𫌭𰴞

+14 ขีด

แก้ไข

𧢘𧢙𧢚𧢛⁕、𬢅

+15 ขีด

แก้ไข

覿𥍄𧢜𧢝𧢞𧢟𧢠𧢡

+16 ขีด

แก้ไข

𫟜𬢆

+17 ขีด

แก้ไข

𧢢𧢣𧢤𧢥

+18 ขีด

แก้ไข

𧢦𧢧𧢨𧢩𧢪𧢫𫌦𫌧

+19 ขีด

แก้ไข

𧢬𲁐

+20 ขีด

แก้ไข

𧢭

+21 ขีด

แก้ไข

𧢮

+24 ขีด

แก้ไข

+27 ขีด

แก้ไข

𧢯

+30 ขีด

แก้ไข

𧢰

+37 ขีด

แก้ไข

𧢱