ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 35 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 口แก้ไข

𭍙

รากอักษรจีน 曰แก้ไข

𣍜

รากอักษรจีน 水แก้ไข

𤆁

รากอักษรจีน 矛แก้ไข

𥎤

รากอักษรจีน 禾แก้ไข

𥤡

รากอักษรจีน 艸แก้ไข

รากอักษรจีน 金แก้ไข

𨰼

รากอักษรจีน 風แก้ไข

𩙠

รากอักษรจีน 鳥แก้ไข

, 𪈾

รากอักษรจีน 鹿แก้ไข

𪋺

รากอักษรจีน 齒แก้ไข

, , 𪚊, 𪚋