ข้อมูลอักษรจีนจากยูนิฮัน ในยูนิโคดรุ่น 13.0.0 เรียงตามบล็อกหลักและบล็อกส่วนขยาย A-G อุปกรณ์ของท่านอาจแสดงผลได้ไม่ครบทุกตัวอักษร

อักษรจีน 2 ขีดแก้ไข

รากอักษรจีน 一แก้ไข

, , , , , , 𠀀, 𠀁, 𠀂, 𬺰, 𰀀

รากอักษรจีน 丨แก้ไข

, 𠁡, 𠁢

รากอักษรจีน 丶แก้ไข

, 𪜊

รากอักษรจีน 丿แก้ไข

, , , , 𠂆, 𠂇, 𠂈, 𠂉, 𠂊, 𬻿, 𬼀, 𬼁, 𰀪, 𰀫, 𬼄

รากอักษรจีน 乙แก้ไข

, , , 𠃏, 𠃐

รากอักษรจีน 亅แก้ไข

, 𠄍, 𠄎, 𠄏, 𠄐

รากอักษรจีน 二แก้ไข

, 𠄞, 𠄟, 𠄠

รากอักษรจีน 亠แก้ไข

รากอักษรจีน 人แก้ไข

, , 𠆢

รากอักษรจีน 儿แก้ไข

รากอักษรจีน 入แก้ไข

รากอักษรจีน 八แก้ไข

รากอักษรจีน 冂แก้ไข

รากอักษรจีน 冖แก้ไข

รากอักษรจีน 冫แก้ไข

รากอักษรจีน 几แก้ไข

, 𠘧, 𠘨

รากอักษรจีน 凵แก้ไข

, 𠙴

รากอักษรจีน 刀แก้ไข

, , , 𠚣

รากอักษรจีน 力แก้ไข

รากอักษรจีน 勹แก้ไข

รากอักษรจีน 匕แก้ไข

, 𠤎

รากอักษรจีน 匚แก้ไข

, 𠤬

รากอักษรจีน 匸แก้ไข

รากอักษรจีน 十แก้ไข

รากอักษรจีน 卜แก้ไข

รากอักษรจีน 卩แก้ไข

, 𰆊

รากอักษรจีน 厂แก้ไข

รากอักษรจีน 厶แก้ไข

รากอักษรจีน 又แก้ไข

รากอักษรจีน 小แก้ไข

𰍧, 𰍨

รากอักษรจีน 巛แก้ไข

รากอักษรจีน 廴แก้ไข

รากอักษรจีน 弋แก้ไข

𫠠

รากอักษรจีน 弓แก้ไข

𭚥

รากอักษรจีน 木แก้ไข

𬂛

รากอักษรจีน 水แก้ไข

𰛄

รากอักษรจีน 讠แก้ไข

รากอักษรจีน 邑แก้ไข

𨙨

รากอักษรจีน 阜แก้ไข

, 𨸏