ชู้เหนือขันหมาก

ภาษาไทยแก้ไข

คำนามแก้ไข

ชู้เหนือขันหมาก

  1. (กฎ, เลิกใช้) ชายที่ลอบได้เสียกับหญิงคู่หมั้นของชายอื่น

หมายเหตุแก้ไข

พระอัยการลักษณะผัวเมีย บัญญัติว่า "เมื่อชายสู่ขอหญิง แลมีขันหมากหมั้นกันไว้แล้ว ยังไม่ถึงกำหนดจะแต่งงานกัน ในระหว่างนั้น ชายอื่นมาทำชู้กับหญิง ท่านว่า ผิดเมียในขันหมาก ให้เอาราคาขันหมากตั้งไหมทวีคูณ ยกทุนให้เจ้าของ เหลือนั้นเป็นสินไหมกึ่ง พินัยกึ่ง"