ภาษาบาลีแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จารี +‎ ตฺต (แทนศัพท์นามนาม ภาว) หรือ จรฺ +‎ ณี +‎ ตฺต; จาริตฺต เป็นภาวตัทธิต

รูปแบบอื่นแก้ไข

คำนามแก้ไข

จาริตฺต ก.

  1. ความเป็นแห่งคนผู้ประพฤติโดยปกติ

การผันรูปแก้ไข