ภาษาไทยแก้ไข

รูปแบบอื่นแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

จากภาษาอังกฤษ course

การออกเสียงแก้ไข

การแบ่งพยางค์ค้อดค้อส
การแผลงเป็น
อักษรโรมัน
ไพบูลย์พับบลิชชิงkɔ́ɔtkɔ́ɔs
ราชบัณฑิตยสภาkhotkhos
(มาตรฐาน) สัทอักษรสากล(คำอธิบาย)/kʰɔːt̚˦˥/()/kʰɔːs˦˥/()
คำพ้องเสียงคอร์ส
คอส

คำนามแก้ไข

ค้อร์ส

 1. รายวิชา
  เขาต้องเรียนค้อร์สภาษาอังกฤษ 3 ค้อร์ส จึงจะจบหลักสูตร
 2. ชุดการฝึกหรือการเรียนที่จัดไว้เรื่องหนึ่ง ๆ
  ค้อร์สจัดดอกไม้
  ค้อร์สแต่งหน้า

คำลักษณนามแก้ไข

ค้อร์ส

 1. เรียกรายวิชาหนึ่ง ๆ
  เขาเรียนภาษาญี่ปุ่นมา 3 ค้อร์สแล้ว

อ้างอิงแก้ไข

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2553. หน้า 30-31.