ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

คำวิเศษณ์แก้ไข

คงเส้นคงวา

  1. (สำนวน) เสมอต้นเสมอปลาย