ภาษาไทย แก้ไข

การออกเสียง แก้ไข

  • ข้าว-ใหม่-ปลา-มัน

คำนาม แก้ไข

ข้าวใหม่ปลามัน

  1. (สำนวน) อะไรที่เป็นของใหม่ก็ถือว่าดี
  2. (สำนวน) นิยมเรียกช่วงเวลาที่สามีภรรยาเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆ ว่า ระยะข้าวใหม่ปลามัน