ภาษาญ้อแก้ไข

คำนามแก้ไข

ข้าวปุ้น

  1. ขนมจีน

ภาษาอีสานแก้ไข

คำนามแก้ไข

ข้าวปุ้น

  1. ขนมจีน