ข้าวต้มเครื่อง

ภาษาไทยแก้ไข

 
ข้าวต้มเครื่อง (ใส่เนื้อปลา)

การถอดเป็นอักษรโรมันแก้ไข

  • RTGS: khao tom khrueang

รากศัพท์แก้ไข

ข้าวต้ม + เครื่อง

การออกเสียงแก้ไข

  • ข้อผิดพลาด Lua ใน มอดูล:IPA/templates บรรทัดที่ 25: Please enter a language code in the first parameter.
  • คำอ่านภาษาไทย:ข้าว-ต้ม-เคฺรื่อง

คำนามแก้ไข

ข้าวต้มเครื่อง

  1. ข้าวต้มที่ใส่เนื้อสัตว์ เช่น หมู ไก่ กุ้ง

บรรณานุกรมแก้ไข

  • ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, หน้า 192.