ภาษาไทยแก้ไข

คำนามแก้ไข

ขนมทราย

  1. (สุภาพ, ราชา) ขนมขี้หนู