กิโลเฮิรตซ์

ภาษาไทยแก้ไข

รากศัพท์แก้ไข

  • ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ kilohertz

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:กิ-โล-เฮิ้ด

คำนามแก้ไข

กิโลเฮิรตซ์

  1. ชื่อมาตราความถี่ของกระแสไฟฟ้าสลับหรือคลื่นวิทยุ