ภาษาไทยแก้ไข

คำนามแก้ไข

กินนอน

  1. เรียกโรงเรียนที่จัดให้นักเรียนกินอยู่หลับนอนในโรงเรียนที่เรียกว่า โรงเรียนกินนอน