กินนอกกินใน

ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • กิน-นอก-กิน-ใน

คำกริยาแก้ไข

กินนอกกินใน

  1. (สำนวน) เอากำไรในการซื้อขาย ทั้งในราคาและนอกราคาที่กำหนด