ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:กาน-ละ-เล่น

คำนามแก้ไข

การละเล่น

  1. มหรสพต่าง ๆ การแสดงต่าง ๆ เพื่อความสนุกสนาน