ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:กฺลม-กฺล่อม
  • จำนวนพยางค์: 2

คำวิเศษณ์แก้ไข

กลมกล่อม

  1. ที่เข้ากันพอดี