กระทบกระแทก

ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:กฺระ-ทบ-กฺระ-แทก

คำวิเศษณ์แก้ไข

กระทบกระแทก

  1. อาการที่กล่าวเปรย ๆ ให้กระทบไปถึงผู้ใดผู้หนึ่งอย่างแรง