ภาษาไทย

แก้ไข

การออกเสียง

แก้ไข
  • เทียบเสียงภาษาไทยโดยประมาณ: กฺระ-ทบ-กฺระ-แทก

คำวิเศษณ์

แก้ไข

กระทบกระแทก

  1. อาการที่กล่าวเปรย ๆ ให้กระทบไปถึงผู้ใดผู้หนึ่งอย่างแรง