ภาษาไทยแก้ไข

การออกเสียงแก้ไข

  • คำอ่านภาษาไทย:กฺระ-ทง-สาย

คำนามแก้ไข

กระทงสาย

  1. กระทงที่ทำด้วยกะลามะพร้าว ใส่น้ำมัน มีไส้ จุดไฟ ปล่อยให้ลอยลงน้ำต่อกันเป็นสายยาว เดิมใช้จุดในเทศกาลลอยกระทงที่จังหวัดตาก ต่อมาใช้จุดในงานสำคัญระดับชาติ

อ้างอิงแก้ไข