ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

වන (วนก.

  1. อีกรูปหนึ่งของ วน

การผันรูปแก้ไข