ภาษาบาลี

แก้ไข

คำนาม

แก้ไข

වන ก.

  1. รูปอักษรสิงหลของ วน

การผันรูป

แก้ไข