ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

නදී (นทีญ.

  1. อีกรูปหนึ่งของ นที

การผันรูปแก้ไข