ภาษาบาลีแก้ไข

คำนามแก้ไข

ධාතු (ธาตุญ.

  1. รูปอักษรสิงหลของ ธาตุ

การผันรูปแก้ไข