เปิดเมนูหลัก

ภาษาเบงกาลีแก้ไข

คำอุทานแก้ไข

নমস্কার (นมสฺการ)

  1. สวัสดี