ภาษาฮินดีแก้ไข

คำสรรพนามแก้ไข

मैं (เมน)

  1. ฉัน