เปิดเมนูหลัก

ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

फुट (กุฏฺ)

  1. เท้า