ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

पान (ปานฺ)

  1. ใบหมาก