เปิดเมนูหลัก

ภาษาฮินดีแก้ไข

คำนามแก้ไข

पल्ला (ปลฺลา)

  1. ใบไม้